İzmir’deki apartman ve sitenizdeki tüm yönetim sorunlarınızı; yasalara uygun, herkese eşit mesafede, şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde çözmek, komşularınızla yönetimsel sorun yaşatmamak ve sevdiklerinize zaman ayırabilmeniz için 3E Yönetim olarak hizmete hazırız…

 •  Apartmanınız / Siteniz 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, hukuka uygun, şeffaf, güvenilir bir şekilde amatör ruh ve profesyonel bir anlayış ile yönetilir.
 • Yapılan / yapılacak bütün işler ve alımlarını denetim kurulu veya kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirir.
 • Kesinleşmiş işletme projesi yoksa tarafımızca yeni bir proje hazırlanarak kat maliklerine imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektup ile tebliğ edilir ve süresi içinde kesinleşen proje doğrultusunda uygulama yapılır,
 • Apartman / Site adına bankada hesap açılır ve bütün tahsilât, alacaklar banka hesabında toplanır. Elden aidat toplanmaz, yapılacak olan tüm işler bu banka hesabı kullanılarak ödenir.
 • Ödemelerini aksatan, bu tutumlarını alışkanlık haline getirmiş olan borçlular hakkında tarafımızca verilen süre sonunda yasal işlem başlatır.
 • Apartman / sitenin tüm gelir gider durumları bilgisayara işlenir. Aylık olarak web sitesinde / duyurular panosunda yayınlanır.
 • Çalışanların sigorta işlemleri, bordroları, yıllık izinleri, aylık sgk bildirimleri vb. tüm resmi evrak ve dokümanlar tarafımızca yürütülüp, Mali Müşavir tarafından denetlenir.
 • Çalışan personelin çalışma alanları ile ilgili sözleşme ve talimatlar düzenlenerek işin temiz ve düzgün yapılması sağlanır ve rutin kontroller yapılır.
 • Ortak alanlardaki Elektrik, Merdiven Otomatiği, Doğalgaz, Su vb. ödemeleri banka hesabına verilecek otomatik ödeme ile gününde ödenir,
 • Ortak kullanım alanları olan, çatınızın akması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması vb. işler yaptırılacağında fiyat teklifleri alınarak yönetim/denetim kurulunun onayına sunulur. Teklifi veren firmaların güvenilirliği, en uygun fiyata, en kaliteli şekilde hangi firmaya yaptırılacağı kontrolümüzde olacaktır.
 • Gece herhangi bir saatte apartman / site görevli elemanlarımız tarafından denetlenir. Ayrıca sisteme uyumlu olan apartman / site internet üzerinden 24 saat gözlenebilir. *(Güvenlik kamerası olan ve ADSL internete bağlı olan apartman/site için geçerlidir.)
 • Apartman / site adına borçlanılamaz, borç alınamaz, borç verilemez, eski yönetim dönemlerinde tahakkuk etmiş her türlü borca ve yasal olmayan her türlü işlem ve uygulamadan sorumlu ve muhatap tutulamaz,
 • Sözleşmelerimiz bir yıllıktır.

 

İzmir profesyonel apartman yöneticiliği ve site yönetimi