Kentsel dönüşüm ve kat karşılığı inşaat yönetimi hizmetimizin amacı, arsa sahipleri ile yüklenici (müteahhit) arasındaki adil dengeyi kurmaktır. Yüklenici doğal olarak tecrübe gereği kendini hakkını korumayı yıllar içerisinde öğrenmiştir.

Ancak arsa sahipleri bu konudaki teknik ve kanuni haklarını çoğu zaman ilk deneyimleri olduğu için bilememektedir. İşte bu noktada sizlerin haklarınızı bilmeniz adına bu hizmeti oluşturduk.

Gerek kentsel dönüşüm, gerekse yerinde dönüşüm yolu ile devreye almak istediğiniz inşaat projelerinde; idari ve teknik şartnamelerin hazırlanmasında, yüklenici tarafından hazırlanmış ise bunların denetlenmesinde, yüklenici temininde ya da yükleniciyi siz seçmiş iseniz veya seçmek istiyorsanız bunlarla yapılacak görüşmelerde sizlerle, sizin hakkınızı savunmak üzere devredeyiz.

Ayrıca inşaat projesi sonunda konutunuzun kazanacağı değeri de Teknik Şartnameye bağlı olarak size bildireceğiz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Hakan AK
Gayrimenkul Finansman ve Değerleme Bilim Uzmanı

Kentsel Dönüşüm ve Kat Karşılığı İnşaat